GaiaHarmoni

GaiaHarmoni er en forening som har som formål å fremme informasjon omkring forskjellige områder eller fenomener som ligger på kanten av, eller utenfor, det vitenskapelig aksepterte.

Foreningen er nøytral i forhold til livssyn. Den søker en konstruktiv og fordomsfri dialog blant alle interesserte.

VI INVITERER DEG TIL VÅRT MØTE MED

Ambres
- Sture Johansson

ONSDAG 31.AUGUST KL.19.00

Sted: Høyvang Selskapslokaler, Ridabu (Hamar)
2. et. i Høyvangvegen 95, 2322 Ridabu

Et uttall mennesker har besøkt Ambres, bl.a. filmstjerner som Shirley
MacLaine og Dennis Weaver samt den prisbelønnete forfatteren
Gary Zukav, alle fra USA. Ambres er kjent via TV-program, DVD, bøker
og filmer. Sturegaarden i Nyskoga ble benyttet til kursvirksomhet i mange
år, men ble solgt i vår etter at hans kone døde. Han har imidlertid tatt
opp igjen virksomheten og er aktiv som aldri før!

Fenomenet Ambres er spesielt, selv på verdensbasis.
Han er en egyptisk kjøpmann som levde for 3000 år siden.
Der brøt han ut av en hemmelig orden for å være fri
og selv kunne spre kunnskapen til de som vil ha den.

Ambres: «Den esoteriske læren handler kun om
å se sin egen storhet, sin egen Akasha og om livet.
Ethvert menneske har hele skapelsen i seg!»

Du har nå sjansen til personlig å få møte Ambres.

Te-og kaffeservering. Inngang: Medlemmer kr 200,- Ikke-medlemmer kr 300,-.